Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint

Phần mềm Quản lý hộ tịch HOTICH.VN là phần mềm quản lý hộ tịch hiệu quả, thỏa mãn tối đa mong muốn trong công tác quản lý hộ tịch của công chức tư pháp hộ tịch ở tất cả các cấp.

 

 • Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ hộ tịch tại UBND Xã/Phường
 • Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ hộ tịch tại Phòng tư pháp Quận/Huyện
 • Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ hộ tịch tại Sở Tư pháp Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương
 • Hỗ trợ đắc lực cho công dân nộp tờ khai, đăng ký thủ tục hộ tịch trực tuyến

Đặc biệt HOTICH.VN đáp ứng hoàn toàn các các nghiệp vụ theo Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 và một số thông tư, nghị định khác như:

 • Nghị định 123/2015/NĐ-CP ban hành ngày 15/11/2015 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 • Thông tư 15/2015/TT-BTP ban hành ngày 16/11/2015 có hiệu lực kể từ ngày 02/01/2016.
 • Thông tư 04/2016/TT-BTP ban hành ngày 03/03/2016 hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 và thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

Ngoài ra, phần mềm HOTICH.VN vẫn đáp ứng các mẫu biểu theo các thông tư, nghị định đã hết hiệu lực tính đến năm 2016 như:

 • Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.
 • Thông tư 09b/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08a/2010/TT-BTP và thông tư số 05/2012/TT-BTP.
 • Thông tư 20/2013/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.
 • Thông tư số 02a/2015/TT-BTP Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP.