Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các câu hỏi thường gặp > Bổ sung thêm mẫu in bằng mẫu trộn như nào?

Bổ sung thêm mẫu in bằng mẫu trộn như nào?

Trong trường hợp, đơn vị muốn bổ sung thêm các mẫu in để đáp ứng nhu cầu in biểu mẫu, đơn vị có thể tự tạo mẫu in và đưa vào phần mềm

Các thao tác:
  • Vào Danh mục\Trộn mẫu hồ sơ, xuất hiện màn hình danh sách mẫu trộn

  • Tùy chọn hiển thị danh sách mẫu trên màn hình bằng cách tích chọn hoặc bỏ tích chọn Mẫu mặc định  Mẫu tự thiết lập; đồng thời tích chọn vào những mẫu đơn vị sử dụng bên cột Sử dụng để rút gọn danh sách (Mẫu mặc định: là mẫu do phần mềm mang đi)
  • Có thể sử dụng các mẫu in có sẵn trong phần mềm bằng cách tích chọn vào mẫu thích hợp trên danh sách mẫu mặc định hiển thị trên màn hình. Để điều chỉnh mẫu mặc định theo đặc thù của địa phương, tải mẫu mặc định về bằng cách nhấn chuột phải chọn Tải mẫu trộn hoặc chọn trên thanh công cụ và thực hiện chỉnh sửa.
  • Để tích hợp vào chương trình một mẫu đã chỉnh sửa hoặc bổ sung một mẫu tự thiết lập, nhấn Thêm trên thanh công cụ, chọn tệp nguồn, nhập tên mẫu và diễn giải sau đó nhấn Cất.

  • Để in một giấy tờ hộ tịch theo mẫu tự thiết lập, vào danh sách thủ tục, chọn in, tích chọn mẫu. 
  • Trong trường hợp cần thiết kế một mẫu mới, để kiểm tra các key sẵn có, nhấn vào Tải danh sách trường trộn để tải file trường trộn mẫu về máy.
  • Để xóa một mẫu tự thiết lập, nhấn chuột phải vào mẫu cần xóa hoặc chọn mẫu sau đó nhấn nút Xóa trên thanh công cụ.
   Xem thêm